Föreningen Sveriges Körledare

Föreningen Sveriges Körledare bildades 1986 för att tillvarata körledares intressen genom erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Läs mer i vår jubileumsskrift som utkom 2011