Mentorsprogrammet

Föreningen Sveriges Körledares mentorsprogram

Föreningen Sveriges Körledare vill hjälpa körledare att växa i sina roller och utvecklas inom körledning och ledarskap. Vi vet att det finns många som upplever att de behöver en samtalspartner och vi vet att det finns många som har en gedigen kunskap och erfarenhet inom körledning i Sverige. Genom FSK:s mentorsprogram har ni nu möjlighet att träffas!

FSKs mentorsprogram inleddes i januari 2013. Vill du hänga med på tåget?
Ta del av informationen här på hemsidan. Här finns allt du behöver veta vare sig du vill vara med som mentor eller adept!

Mentorn:
Efter att ha läst igenom programförklaringen för FSK:s mentorsprogram är du som mentor välkommen att höra av dig med din intresseanmälan till Ida Rosén Hamrå, styrelsens kontaktperson för mentorsprogrammet. Du kommer då få några frågor att svara på. Svaren på dessa frågor samt ett foto på dig själv skickar du till Ida. Dessa kommer sedan att läggas ut på en sida på FSKs hemsida. Den sidan är lösenordskyddad. När du är anmäld som mentor får du boken ”Mentorn- en praktisk vägledning” Jöran Hultman/Lena Sobel. I den boken finns tips och råd om hur arbetet bör gå till. Här kan du hitta många tips på vägen!

Adepten:
De adepter som vill söka till programmet kontaktar Ida Rosén Hamrå och får lösenordet. Adepterna kan då själva gå in i mentorsbanken och läsa presentationerna av de olika mentorerna. Därefter väljer adepten att anmäla sig till den mentor den anser stämma in bäst! Det kan handla om var mentorn är bosatt, eller vilken typ av kör mentorn leder. Adepten anmäler sig alltså direkt till mentorn via de kontaktuppgifter som mentorn har lämnat. I din anmälan beskriver du kort dig själv, vad du gör samt varför du vill vara med i mentorsprogrammet.

Mentorn läser anmälan och tackar ja eller nej till förfrågan. Tackar mentorn ”ja” är det bara att påbörja arbetet!

Så går arbetet till:

När adept och mentor har funnit varandra är det dags att boka en första träff. Det är mentorn som ansvarar för att detta bokas. På den första träffen presenterar ni er för varandra lite mer. Vilka typer av körer leder ni, vad har ni för erfarenheter sedan tidigare? Vad har ni för förväntningar på varandra? Under den första träffen ska ni skriva under ett kontrakt. Det kontraktet finns här på hemsidan. Skriv ut det och gå igenom det punkt för punkt. Kontraktet är till för att hjälpa er formulera vad det är ni vill.

Efter den första träffen är det adepten som tar initiativ till kommande träffar. Vi föreslår att ni träffas minst 4 gånger under ert år tillsammans. Lite beroende på var ni bor i förhållande till varandra kan dessa träffar utökas. Mellan träffarna är det bra att ha kontinuerlig kontakt via telefon.

FSK:s mentorsprogram är tidsbestämt till ett år. När året är slut vill vi att ni utvärderar året. Vi i styrelsen vill inte att ni berättar för oss vad ni har pratat om – det är något mellan bara er två. Vi vill däremot veta hur arbetet har fungerat så att vi har möjlighet att utveckla mentorsprogrammet. En utvärderingsblankett finns här på hemsidan. Fyll i den och skicka in till Ida Rosén Hamrå.

När året är slut kan adepten söka till en ny mentor och mentorn kan få en ny förfrågan.

Vad är en mentor och vad förväntas?

En mentor är en person med gedigen kunskap och erfarenhet inom körledning. Vi vill i vår mentorsbank ha mentorer med olika erfarenheter och kunskaper så att vi kan täcka ett så stort behov som möjligt för våra adepter.

En mentor är en person som gärna delar med sig av sina erfarenheter. Som finns där som ett bollplank men som inte ger svaren serverade på ett silverfat. En av de viktigaste punkterna i ett mentorsprogram är just samtalet. Öppna dörrarna för din adept, men kliv inte in före! En mentor förväntas avsätta tid för samtal och träffar med adepten.

En mentor förväntas inte ge gratis lektioner i dirigering. FSKs mentorsprogram handlar framför allt om att utvecklas i sin ledarroll och kanske minst om själva slagtekniken!

Vilka är adepterna och vad förväntas av en adept?

En adept kan vara:

– En nyutexaminerad körledare som vill komma in på arbetsmarknaden.

– En körledare som har arbetat inom en viss typ av verksamhet men som nu står inför en ny arbetsuppgift inom ett område som den inte ännu har någon erfarenhet kring. Kanske har adepten tidigare arbetat med blandad kör, men står nu får att arbeta med dam-, mans- eller barnkör.

– En körledare som helt enkelt vill öka sina kunskaper och jobba för något specifikt mål.

– En person som kanske inte har en körledarutbildning men som har ett arbete där körledning ingår. Kanske är du sångpedagog och i ditt arbete ingår att leda skolans/kyrkans kör.

Adepten förväntas vara den drivande i programmet. Efter att det första mötet har ägt rum (som mentorn ansvarar för) är det adepten som kontaktar sin mentor och ansvarar för att träffarna blir av. Minst 4 träffar under året, en träff är vanligtvis mellan 1 och 2 timmar långt. Kanske behöver du som adept resa en längre sträcka för att träffa din mentor. Ni avgör själva hur arbetet ska gå till. Kanske är något som skype ett bra alternativ i dessa fall.

Adepten förväntas klargöra sina mål och arbeta för att uppnå dom.

Hur ska arbetet redovisas?

De samtalen som ni för är något som stannar mellan er. Tystnadsplikt gäller! Det är viktigt att ni känner att ni kan prata om vad som helst. Vi i styrelsen vill ha en bekräftelse på att arbetet är igång. När den första träffen ägt rum skickar mentorn ett mail till Ida där hon/han berättar att arbetet startat.

När året är till ända skickas utvärderingen in.

Hur kan mentor och adept hämta stöd?

Adepterna och mentorerna får vid arbetets start boken ”Mentorn-en praktiskt vägledning”. Det är en praktisk bok där det mesta man behöver veta om att vara mentor och adept presenterat. Här finns också ett avsnitt där man beskriver problem som kan uppstå och vad man kan göra då. I övrigt finns vi i styrelsen till för er båda ifall det skulle uppstå något problem. Ni kontaktar då Ida som är styrelsens kontaktperson i mentorsprogrammet.

Hur belönas arbetet?

Detta är ett ideellt arbete där lusten att dela med sig är stark. För att visa vår tacksamhet över att du som mentor är med i vårt program får du under det året du är men som mentor delta på FSKs årliga körledarkonvent till den ringa registreringskostnaden 1 000 kr. Resa och logi får du bekosta själv. Uppge i din anmälan att du är en aktiv mentor!

Är du intresserad av att vara mentor i FSKs mentorsprogram, eller är du intresserad av att delta i programmet som adept? Skicka ett mail till Ida Rosén Hamrå och gör en intresseanmälan/be om lösenord till mentorsbanken! Du är också välkommen att kontakta Ida om du har några frågor!

Till toppen